Mời bạn dùng trà!!!

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hân hạnh đón chào quý khách ghé thăm website Trường THCS Phan Bá Phiến.
  Gốc > HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LL >

  giáo án ngoài giờ lên lớp 9

  Ngaøy 20 thaùng 9 naêm  2014

  Chuû ñieåm thaùng 9:

  “Truyeàn thoáng nhaø tröôøng”

  TIẾT 1,2

   

  Teân hoaït ñoäng: THAÛO LUAÄN NOÄI QUY NHÀ TRƯỜNG

                        VÀ TÌM HIỂU TIỂU SỬ CỤ PHAN BÁ PHIẾN

                                                  Thôøi löôïng: 45 phuùt.

  I/ Muïc tieâu hoaït ñoäng:

    - Giúp học sinh:

     + Hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mớii và ý nghĩaa của nó.

     + Tự giác rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ, nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

     + Hiểu được tiểu sử cụ Phan Bá Phiến

  II/ Nội dung và phương pháp hoạt động

  1) Nội dung:

  - Nội quy và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy của nhà trường

  - Tiểu sử cụ Phan Bá Phiến.

  2) Phương pháp:

  - Thảo luận câu hỏi - liên hệ thực tế

  - Nghe báo cáo và thảo luận

  III/ Công tác chuẩn bị:

     1) Giáo viên:

        - Văn bản nội quy và nhiệm vụ năm học.tiểu sử cụ PHAN BÁ PHIẾN

  - Một số câu hỏi về nội quy ý nghĩa của nội quy, nhiệm vụ năm học và việc chấp hành nội quy của nhà trường của lớp trong năm học qua.

  Câu 1: Bạn nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 9?

  Câu 2: Bạn thấy mình cần phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?

  Câu 3: Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào?

  Câu 4: Bạn hãy cho biết nội dung chính của nội quy nhà trường?

      Câu 5: Việc tự giác thực hiện đúng nội dung của nhà trường sẽ có tác dụng gì

  đối với văn bản?

  Câu 6: Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội quy.

  Câu 7: Theo bạn,việc thực hiện nội quy nhà trường của lớp ta trong năm học

  vừa qua như thế nào ?

  Câu 8: Trong năm học naỳ,bạn phải thực hiện tốt nhiệm vụ gì?

  Câu 9:Theo bạn, mỗi cá nhân và cả lớp phải làm gì để thực hiện tốt những

  Nhiệm vụ của năm học?

    - Bản báo cáo kết qủa hoạt động năm học.

            * Nội quy theo dõi đánh giá của lớp, tổ. Thang điểm 10 cho mỗi học sinh,

            * Một số tiết mục văn nghệ.

     2) Học sinh:

            - Chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ.

            - Ảnh Bác.

            - Kê bàn ghế, tạo khoang trống cho học sinh hoạt động.

            - Lọ hoa, khăn trải bàn.

            - Khẩu hiệu trang trí cho hội thi.

            - Phân công người điều khiển, dẫn chương trình, thư ký.

            - Nghiêm túc nghiên cứu nội quy của nhà trường và việc thực hiện nội quy của nhà trường tập thể lớp.

  IV/ Tiến hành hoạt động:

          Họat động 1: Khởi động

             - Ổn định tổ chức:

   - Hát tập thể bài : “ Vui tới trường”

   - Xin nhiệt liệt chào mừng các em đến với chương trình sinh hoạt tháng 9 với chủ điểm “ Truyền thống nhà trường”

   - Tuyên bố lý do: “Kính thưa  thầy cô chủ nhiệm , các bạn thân mến . Như bao năm qua lớp muốn được những thành quả đáng kể, từ đàu năm chúng ta phải đề ra kế hoạch phương hướng cho từng năm học. Năm học này có những điều rất mới chúng ta phải cùng nhau nổ lực phấn đấu để cả lớp đạt kết qủa cao trong học tập, chi đội ta là chi đội vững mạnh. Vậy lớp chúng ta cùng nhau thảo luận để thống nhất nhiệm vụ và chương trình hoạt động của năm học tới”

   - Giới thiệu đại biểu, thành phần chương trình.

           Họat động 2:Thảo luận nội quy nhà trường

    - Lớp trưởng đọc bản nội quy của nhà trường.

   - Sau khi đọc xong, cả lớp thảo luận đóng góp ý kiến:

  - Mời các tổ thảo luận đóng góp ý kiến. 

  - Hướng dẫn thảo luận:  cả lớp được chia làm 3 tổ:

    + Tổ 1 à Câu 1 : Bạn nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 9?

    + Tổ 2 à Câu 2 : Bạn thấy mình cần phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?

    + Tổ 3 à Câu 3 : Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào?

     - Người điều khiển mời đại diện 3 tổ trình bày kết qủa thảo luận lên bảng và yêu cầu cả lớp góp ý, bổ sung, phân tích lựa chọn, biểu thị đồng tình hoặc thêm cho ý kiến về nhiệm vụ năm học

     - Thư ký ghi nhanh lên bảng những ý kiến bổ sung và đánh dấu ý kieán trùng nhau lên bảng

     - Người điều khiển chốt lại các ý kiến được thống nhất và kết luận .

  Mời một học sinh diễn 1 tiết mục văn nghệ

    - Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học vào phiếu.(Có ghi tên và thư ký nộp GVCN sau khi kết thức)

     - Mỗi HS suy nghĩ và ghi vào phiếu ý kiến của mình.

     - Mời một vài HS trình bày trước lớp về những biện pháp của mình.

     - Thư ký lớp ghi tóm tắt các ý chính lên bảng.

     - Cả lớp góp ý kiến bổ sung, cùng nhau phân tích, lựa chọn các

     - Biện pháp phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

     - Người điều khiển tổng kết lại các biện pháp cơ bản để mỗi HS, tổ, lớp ứng dụng.

  Hoạt động 3: Tìm hiểu tiểu sử cụ PHAN BÁ PHIẾN

  - Lớp trưởng đọc tiểu sử cụ PHAN BÁ PHIẾN

  - Cho cả lớp thảo luận theo câu hỏi

  Câu 1: Ông sinh ra ở đâu ? và mất vào năm nào?

  Câu 2: Mộ cụ PHAN BÁ PHIẾN hiện nay ở đâu ? 

  -Biểu diễn một tiết mục văn nghệ.

  V/ Kết thúc hoạt động

  - GVCN nêu khái quát vị trí nhiệm vụ của năm học và động viên hs phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

  - Kính mời GVCN nêu ý kiến kết thúc hoạt động.

        Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động( thành công nghiêm túc….).

   VI/ Gợi ý đánh giá kết quả hoạt động:

              - Phát biểu cảm tưởng của em khi được học nội quy và nhiệm vụ năm học mới.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Ngày 22   Tháng 10   năm 2014

   

  Chủ điểm tháng 10:            “ CHĂM NGOAN – HỌC GIỎI

  TIẾT 3,4

                                                                       

  Tên hoạt động:        TÌM HIỂU NỘI DUNG THƯ BÁC HỒ

  I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

  - Nhận thức được sự quan tâm của Bác về quyền được hưởng giáo dục của HS và thấm nhuần lời dạy của Bác

  - Kính yêu Bác , trân trọng và biết ơn sự quan tâm của Bác dành cho các em, biết thực hiện lời dạy của Bác thực hiện tốt, rèn luyện tốt

  II.NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HĐ

  1.Nội dung: Lời dạy của Bác Hồ được thể hiện trong thư gởi HS và ngành giáo dục, nội dung bức thư của Bác : các quyền trẻ em

  2.Hình thức:

  - Thi hỏi đáp về thư Bác ( chia theo tổ, nhóm)

  - Một số tiết mục văn nghệ chủ để về Bác Hồ, vể học tập, mái trường

  III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:

  1. Phương tiện:

  - GV cung cấp nội dung bức thư của Bác

  - HS Chuẩn bị bài hát , bài thơ về Bác về mái trường

  2. Tổ chức:

  - GVCN cùng ban cán sự lớp họp bàn kế hoạch và lên chương trình hành động

  - Phân công trang trí : tổ 1

  - Mời đại biểu , chuẩn bị phần thưởng

  - Chuẩn bị câu hỏi đáp án

  - Phân công điều khiển chương trình và thư kí: lớp trưởng và thư kí lớp

  - Cư BGK thống nhát chấm điểm và thang điểm

  - Các tổ nhận xét, khen thưởng

  IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

  1. Khởi động : Hát tập thể bài nụ hoa cách mạng

  2. Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu:

  Kính thưa thầy cô, thưa các bạn: Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc. Khi còn sống dù bận trăm công nghìn việcnhuwng Bác vẫn luôn luôn quan tâm chăm sóc giáo dục các cháu thiếu niên nhi đồng . Bác luôn dành cho các cháu ngững tình cảm và sự quan tâm rất đặc biệt…

  Trong những dịp tết trung thu hay ngày khai trường Bác đều gởi thư thăm hỏi và động viên các cháu họ tập và rèn luyện tốt

  H ôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu bức thư Bác gửi HS nhân ngày khai trường để các em hiểu sâu sắc hơn về tình cảm cao quý của Bác dành cho thế hệ trẻ ViệtNam

  Về dự buổi sinh hoạt chúng ta hôm nay có thầy (cô):…………………………………là GVCN lớp cùng……bạn HS của lớp……

  3.Đọc thư và thi hỏi đáp

  - GVCN hoặc người dẫn chương trình đọc nội dung bức thư

  - Sau đó đưa ra câu hỏi , lần lược các tổ tham gia trả lời( tổ 1,2,3,4)

  HỎI: Bác Hồ gửi thư cho HS cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước việt nam dân chủ công hòa vào thời gian nào? ( tháng 9/ 1945)

  HỎI : Trong thư Bác đã căn dặn các em những điều gì? ( cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy , yêu bạn…)

  HỎI: Trong thư Bác nói về vai trò trách nhiệm của học sinh đối với đất nước như thế nào? ( Nôn sông ViệtNam …………………..ở công học tập của các em )

  4. Văn nghệ : Lớp phó văn thể mỉ lần lược giới thiệu các tiết mục theo chủ đề . Mời tổ 1 sau đó tổ 2,3,4 lên trình bày

  V.KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG

            Kính thưa thầy cô , thưa các bạn tiết sinh hoạt của lớp chúng em đến đây đã kết thúc. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ công ơn của quý thầy cô và xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Chúng em kính chúc quý thầy cô sức khỏe, chúc các bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người HS dưới mái trường THCS Phan Bá Phiến thân yêu

  - Lớp phó văn thể mĩ bắt bài hát : Như có Bác Hồ

   

  Ngày 22 tháng 11 năm 2013

  Chủ điểm tháng 11:

                                                               

  TRUYỀN THỐNG :“TÔN SỰ TRỌNG ĐẠO”

   

  1- Yêu cầu giáo dục  :Giúp học sinh :

            - Hiểu biết về truyền thống  “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ViệtNam.

            - Trân trọng , tự hào với truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” .

  - Kính trọng ,biết ơn thầy cô giáo . Phát huy truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”của dân tộc .

  2- Nội dung và hình thức hoạt động  :

  a) Nội dung

            - Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” trong lịch sử của dân tộc ViệtNam.

            - Tổ chức viết báo tường: thơ, truyện, tiểu phẩm… về truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” xưa và nay .

      b) Hình thức

  - Trao đổi , thảo luận, hái hoa dân chủ .

          - Biểu diễn văn nghệ, bình thơ .

  3.  Chuẩn bị hoạt động  :

  a)    Về phương tiện

            Những tư liệu sưu tầm được ( bài báo , sách , câu chuyện, các tư liệu lịch, tranh ảnh ... )  về truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ViệtNam.

  - Câu hỏi gợi ý để trao đổi , thảo luận, hái hoa dân chủ .

  - Bài viết báo tường của học sinh ( theo đơn vị tổ ) .

  - Phương tiện để trang trí và vị trí trưng bày tư liệu .

  b)    Về tổ chức

  Giáo viên chủ nhiệm :

          +    Định hướng nội dung hoạt động ( gợi ý cách sưu tầm và sắp xếp tư liệu , cách phân công hợp lí dựa trên điều kiện cụ thể của lớp ) .

          +    Động viên học sinh tích cực tham gia .

          +    Chuẩn bị giấy mê ca trong , bút dạ bảng.

  Học sinh  :

  +   Họp tổ chia nhóm , phân công sưu tầm , sắp xếp tư liệu .

  +   Viết báo cáo thu hoạch .

  +   Tập hợp các bài viết thành tập san của lớp về truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”

  +   Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.

  +   Phân công HS điều khiển chương trình , trang trí , trưng bày tư liệu .

  4. Tiến hành hoạt động :

  a)    Khởi động

  GV ổn định tổ chức lớp , cho lớp phó PT văn thể mỹ bắt một bài hát tập thể , cho cả lớp cùng hát .

  Một HS được phân công điều khiển chương trình đọc tuyên bố lí do (đã soạn sẵn )

  b)    Toạ đàm - Trao đổi và thảo luận, hái hoa dân chủ:

  * Tìm hiểu ngày nhà giáo Việt Nam:

  + Một HS đọc bài diễn văn khai mạc , nêu ý nghĩa của truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ViệtNam.

  + Đưa một số sự việc , hình ảnh đẹp về truyền thống  “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ViệtNamxưa và nay :

       ( Những tấm gương về những người học trò sau khi đỗ đạt Trạng Nguyên trở về làng Vinh Quy Bái Tổ , công việc đầu tiên là  cưỡi ngựa đến  nhà Thầy giáo cũ , xuống ngựa , bái quỳ để tạ ơn Thầy đã không quản khó nhọc , đem kiến thức nhân loại để truyền thụ lại cho học trò đến ngày công thành danh toại ).

       Sau đó cho đại diện mỗi tổ lên trình bày  cảm nghĩ của mình về  những hình ảnh  , về những tư liệu vừa được chính kiến .

  + Phê phán những biểu hiện trái với truyền thống  “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc (Sưu tầm những bài báo viết về những học sinh cá biệt có hành vi vô lễ đã xúc phạm danh dự , nhân phẩm và cả tính mạng của chính Thầy Cô giáo đã hoặc đang dạy dỗ mình)

      Tiếp tục đặt ra những câu hỏi để cả lớp cùng tham gia phê phán những hành vi xấu xa và tội lỗi đó .

  * Tiếp theo là phần “ Hái hoa dân chủ” : cho HS ở Ban tổ chức chuẩn bị trước một số câu tục ngữ , châm ngôn ca ngợi về người thầy hay truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc , kèm theo những suy nghĩ hay lời bình ngắn của người được mời lên hái hoa :

       “ Nhất tự vi sư , bán tự vi sư”

       “ Quân , Sư , Phụ”

       “ Không Thầy đố mầy làm nên”

       “ Cơm Cha , áo Mẹ , chữ Thầy”

       “ Trọng Thầy , mới được làm Thầy”

  + Thư kí tổng kết điểm thi đua cho các tổ và mời giáo viên chủ nhiệm lên phát thưởng cho đại diện tổ được thưởng .

  c)  Văn nghệ:Bình thơ, đánh giá các sáng tác của học sinh

   + Thư kí tổng hợp các bài báo được chọn để đăng trong tập san của lớp dự thi.

   + Lớp phó PT văn thể mỹ lần lượt giới thiệu các tiết mục văn nghệ ca ngợi công ơn của thầy giáo, cô giáo ( có thể xen kẽ vài tiết mục văn nghệ trong quá trình thảo luận cho không khí thêm trang trọng, sôi nổi, vui vẻ và nhẹ nhàng ).

  + Thư kí tổng kết lại các nội dung đã sinh hoạt.

  5 . Kết thúc :

    Ban tổ chức đọc biên bản tổng kết buổi sinh hoạt thảo luận .

    Mời GVCN góp ý cho buổi sinh hoạt thảo luận.

    Cả lớp cùng hát bài hát tập thể ./.

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Huỳnh Thị Thủy @ 09:08 14/10/2014
  Số lượt xem: 319
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Phan Bá Phiến.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại!